Vers van de bakkersoven

Welkom

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u kort het ontstaan van het befaamde koekje toe te lichten.

De naam Antwerpen zou een verbastering zijn van het woord "Handwerpen". En volgens de legende zou de reus Druon Antigoon van iedere schipper die de schelde passeerde een zeer hoge tol hebben geëist.  Indien men weigerde te betalen werd door de reus genadeloos de hand afgehakt. De moedige Romeinse soldaat Silvius Brabo trok ten strijde en doodde de reus. Vervolgens hakte Brabo de reusachtige hand af van Antigoon en wierp deze in de Schelde (Handwerpen). Zo werd de hand het symbool van Antwerpen en Jaren later inspiratiebron voor de creatie van de meest bekende delicatesse van de Scheldestad.

De Antwerpse Handjes zelf bestaan sinds 1934, en aan de oorsprong ligt een wedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van Meester Banketbakkers van Antwerpen. Deze vakmensen wilden Antwerpen een culinaire specialiteit schenken. Drieënveertig leden van de banketbakkersvereninging deden mee. Een onafhankelijke jury koos uiteindelijk voor het dessertkoekje van banketbakker Jos Hakker. Het koekje kreeg vrij snel lokale bekendheid, maar de oorlogsjaren waren niet de meest geschikte periode om de Handjes tot een hoger niveau te tillen. Pas in 1956 werd de herwaardering van de Antwerpse Handjes doorgevoerd. Er werd een reglement opgesteld waarin onder meer de vorm, de samenstelling en de verpakking door een octrooi werden beschermd. Enkel leden van de Syndicale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade en IJsbedrijf mogen het koekje sindsdien vervaardigen en verkopen.

  • Visa
  • MasterCard
  • Amex
  • PayPal